Liên Hệ / Đặt Hàng


Năm nay chúng tôi sẽ bắt đầu bán từ Thứ Tư (30/01/2019) đến Thứ Chủ Nhật (03/02/2019). Xin hãy điền đầy đủ thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ bạn.


  Chùa Tam Tông Miếu, số 82 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  [email protected]
  https://www.facebook.com/Dua.Hau.Khac.Nhan.Hoa/
0961 616 034 (gặp Cao Nguyên)