Liên Hệ / Đặt Hàng


Năm nay chúng tôi sẽ bắt đầu bán từ Thứ Bảy (06/02/2021) đến Thứ Tư (10/02/2021). Xin hãy điền đầy đủ thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ bạn.


  Chùa Tam Tông Miếu, số 82 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  [email protected]
  https://www.facebook.com/Dua.Hau.Khac.Nhan.Hoa/
0348 017 167 (gặp Đông Nghi)